Програма Аз мога повече 2015-2020

Eвропейската Оперативна Програма "Развитие на човешките ресурси"

 

Срокът на програмата "Аз мога повече" се удължава до 31.08.2015г

"Кабината БГ" ООД е одобрен от Агенцията по заетостта доставчик на обучение (доставчик на услуги за ключови компетентности и професионално обучение по програма "Аз мога повече").

Как да се запишете при нас?

Издаденото Ви от бюрото по труда уведомление удостоверява, че вече сте одобрен за програмата и в едномесечен срок трябва да си намерите доставчик на обучение. За да се запишете в Кабината, трябва да донесете или изпратите с куриер уведомлението в нашия офис, за да го подпечатаме и да ви го върнем. Когато го изпращатe е необходимо да ни оставите следните данни: ЕГН, телефон, адрес за обратна кореспонденция, датата и нивотo, от които искате да започнете, както и имейл.

Предлагани езици по "Аз мога повече" Нива
Английски език А1, А2, B1, B2
Немски език А1, А2, B1, B2
Испански език А1, А2, B1
Френски език А1, А2, B1

Начални дати на езиковите курсове:

    - очаква се

Имате нужда от повече информация?

Ако сте изучавали езика в гимназията или не сте сигурни от кое ниво да започнете, е необходимо да правите тест за определяне на нивото. За целта трябва да се регистрирате в сайта и да ни изпратите потребителското си име по имейл с молба да Ви пуснем достъп до теста.

С подпечатаното от нас уведомление удостоверявате, че сте ни избрали за доставчик. В него се упоменава и датата на започване на курса. Трябва да го занесете в бюрото по труда преди да изтече срокът му. Седем дни преди началото на курса ще Ви издадат ваучер (оригинал и копие), който трябва да ни предоставите. Сключваме договор, регистрирате се в сайта (ако все още не сте) и започвате Вашето обучение по програмата. Няколко дни преди началото на курса Ви пускаме достъп до системата, за да я разгледате и да се запознаете с нея и ако възникнат въпроси да ги обсъдим. Получавате подробни инструкции по имейл относно курса и задължителните изисквания по програмата.

Свържете се с нас