Програма Аз мога повече 2015-2020

Eвропейската Оперативна Програма "Развитие на човешките ресурси"

Попълване на документи за кандидатстване по програма "Аз мога повече"

Внимание: Крайният срок за кандидатстване и подаване на документи беше до 02 ноември 2012!

Уважаеми потребители, от тук улеснено може да попълните заявлението и декларацията за кандидатстване по програма "Аз мога повече". След като попълните долните полета, ще генерирате попълнен pdf документ, който трябва да разпечатате, подпишете и занесете в бюрото по труда.

Ако желаете, може да свалите и попълните документите изцяло на ръка от тук: заявление, декларация,
декларация за идентичност на имената (декларацията за идентичност се попълва в случай, че имената на дипломата и/или личната Ви карта са различни).

Всички полета обелязани с * са задължителни.

Важно: освен тези документи, при подаване в бюрото по труда, трябва да носите копие от Вашата диплома за средно или висше образование и лична карта. Формата за попълване е базирана върху официалните документи, публикувани от Агенцията по заетостта. Kabinata.com не носи отговорност при промяна или допълнителни изисквания на бюрата по труда. Въведените данни не се пазят и записват от Кабината под никаква форма! Връзката, чрез която комуникирате до сървъра на Кабината, е криптирана.

Изчисти формата
Лични данни
Име:
име, презиме, фамилия
 
* ЕГН: * л.к.№
* изд. на
ден/месец/година
* от МВР
 
* Постоянен адрес:
(населено място)

(ж.к., ул. №, вход, ет., ап.)
 
* Различава ли се настоящият Ви адрес от постоянния?
Да Не
Месторабота
Работя по: трудово правоотношение самонает съм
 
Наименование на фирмата:
Пример: Кабината БГ ООД
Адрес на фирмата:
(област, град, ж.к., ул. №)
Заемам следната длъжност:
Пример: офис мениджър
Текуща квалификация
Образование: начално основно средно висше
Вашето образование към датата на подаване на заявлението. В бюрото по труда ще трябва да представите копие дипломата.

Предишни курсове за придобиване и/или повишаване на професионалната квалификация (моля, опишете точно). Оставете полетата празни ако няма такива.

Вид на обучението Придобита степен Година и място на провеждане
1.
Пример: Курс по английски език Завършено ниво B1 София, 2011г.
2.
Избор на бюро по труда и обучение
* Изберете бюро по труда по месторабота или по местоживеене: ДБТ-
4-те бюра по труда в София, обслужват следните райони:
ДБТ Възраждане: райони Възраждане, Красна поляна, Овча купел, Витоша, Триадица, Лозенец и Средец.
ДБТ Люлин: райони Люлин, Връбница, Банкя, Илинден и Нови Искър.
ДБТ Изток: райони Младост, Панчарево, Изгрев, Студентска, Искър и Слатина.
ДБТ Сердика: райони Сердика, Красно село, Надежда, Подуяне, Оборище и Кремиковци.
Пълен списък на бюрата по труда и техните адреси в България
* Желая да бъда включен в курс за обучение по:
 
Професия Чужд език Компютърно обучение
...
  1. Английски (300 учебни часа)
  2. Немски (300 учебни часа)
  3. Испански (300 учебни часа)
  4. Френски (300 учебни часа)
Данни за контакт и предпочитания за известяване  
* Телефон за контакт:
Факс:
* Имейл:

* Желая да бъда уведомяван по:

  1. телефон
  2. електронен път или факс
  3. с писмо с обратна разписка по постоянен адрес
  4. с писмо с обратна разписка по настоящ адрес