Програма Аз мога повече 2015-2020

Eвропейската Оперативна Програма "Развитие на човешките ресурси"

Старта на програмата за обучения на работещи бе променен от март 2016 на март/април 2016г.
29.02.2016 16:31ч.

Скъпи приятели,
уведомяваме ви, че през месец февруари 2016г. беше променена индикативната годишна програма на Оперативна програма развитие на човешките ресурси. В нея старта на обученията с ваучери за работещи и безработни се променя от март 2016г. на март/април 2016г.

Програмата се управлява от Агенция по заетостта и бюрата по труда. За повече информация, моля обръщайте се към тях.

Адреси и телефони на Агенция по заетостта и бюрата по труда в страната.