Програма Аз мога повече 2015-2020

Eвропейската Оперативна Програма "Развитие на човешките ресурси"

От днес (26.03.2013) се възобновява дистанционното обучение по "Аз мога повече"
29.03.2013 16:01ч.

От днес се възобновява дистанционното обучение по "Аз мога повече"

От 26 март 2013 година (сряда) всички дирекции бюра по труда в Република България могат да издават Уведомления за дистанционна и смесена – дистанционно-присъствена форма на обучение по схема "Аз мога повече", съобщи официално Агенцията по заетостта в сайта си.

Предлагани езици по "Аз мога повече" Нива
Английски език А1, А2, B1, B2
Немски език А1, А2, B1, B2
Испански език А1, А2, B1
Френски език А1, А2, B1
 

Начални дати на езиковите курсове:

    - очаква се
 

Актуализирани и утвърдени са, и влизат в сила от 01 април 2013 година:

"Ръководство за работа на конкретния бенефициент на главна дирекция “Услуги по заетостта” по схеми за директно предоставяне на безвъзмездна финансова помощ по Оперативна програма “Развитие на човешките ресурси 2007-2013г

Процедура за организация на дейността и отчетността на Доставчици за обучение, провеждащи дистанционна или смесена форма на обучение по реда на ПМС № 251/2009 г.

“Наръчник за работа на Доставчиците на обучение, предоставящи обучение по Оперативна програма “Развитие на човешките ресурси 2007-2013г съгласно ПМС № 251/2009 г.”

Процедура за организация на дейността и отчетността на Доставчици за обучение, провеждащи дистанционна или смесена форма на обучение по реда на ПМС № 251/2009 г.

Наръчник за работа на Доставчиците на обучение, предоставящи обучение по Оперативна програма „Развитие на човешките ресурси 2007-2013” съгласно ПМС № 251/2009 г.