Програма Аз мога повече 2015-2020

Eвропейската Оперативна Програма "Развитие на човешките ресурси"

Очакван старт на програмата
28.11.2014 16:01ч.

Оперативна програма "Развитие на човешките ресурси" /ОПРЧР/ 2014-2020 се очаква скоро да стартира в България за новата финансова рамка 2014 – 2020 г. на Европейския съюз. Tя бе одобрена от Европейската комисия на 28 ноември 2014 г. Чрез средствата ще се повиши квалификацията на около 100 000 души, ще се осигури заетост на 28 000 души, а 17 000 младежи ще бъдат подпомогнати в процеса на търсене на работа. 160 000 души ще се възползват от учене през целия живот.

Научи повече