Програма Аз мога повече 2015-2020

Eвропейската Оперативна Програма "Развитие на човешките ресурси"

Курс по Уеб програмиране по програма "Аз мога повече"

Обучение по Уеб програмиране с ваучер в Кабината

Курсовете продължават около 8 месеца. За този период трябва да се покрият 660 учебни часа.

Повече за онлайн курс по Уеб програмиране в Кабината


Как протича обучението по "Аз мога повече"?

Няколко дни преди началото на курса ще получите достъп до системата за онлайн обучение. Във Вашия курс са публикувани пълни инструкции за работа със сайта, подробна програма за обучение и описание на Вашите задължения по програма "Аз мога повече". Покриването на минималния брой часове (660 учебни часа за целия курс) и преминаването на заложената програма изисква определено време, което трябва да присъствате във виртуалните класни стаи и системата. Нашата напреднала система за контрол и статистика, както и нашият отдел по поддръжка на клиенти, своевременно ще Ви уведоми, ако имате изоставане от графика или времето. Онлайн преподавателите на Кабината също са запознати с програмата и ще Ви съдействат по въпроси относно курса. Периодично се организират отворени разяснителни лекции, където във виртуалната класна стая всеки може да постави въпрос или поиска разяснение.

 

Придобиване на образователна степен

При покриване на държавния минумум от 660 учебни часа (включват уроци на живо във виртуалната класна стая, задачи за самостоятелна работа, тестове, видео уроци и текстове в системата за дистанционно обучение), както и при успешно положен изпит, завършилите курса придобиват професионална квалификация след: "програмист", степен: втора

Лиценз на "Кабината БГ ООД" за професионално обучение на сайта на "Националната агенция за професионално образование и обучение" (НАППО).

   

    Условията накратко:

  • Общ задължителен престой (във виртуалната класна стая и системата за e-learning) - 660 учебни часа за целия курс. Един учебен час продължава 40 или 45 мин. (в зависимост от това дали е през седмицата или през почивните дни).
  • Времетраене на курса по "Аз мога повече" – 32 седмици или около 8 месеца
  • Задължителен седмичен престой в системата - около 13-14 астрономически часа седмично (условията на "Аз мога повече" позволяват отсъствия в рамките на максимум 20% от времето)
  • Всички курсисти получават и пълен достъп до всички останали нива, преподаватели и ресурси на Кабината
  • Напреднала система за контрол, статистика, справки и известяване
 

Начални дати на курсовете по уеб програмиране:

    - очаква се
 

Основни изучавани дисциплини:

Курсът се базира върху няколко основни програмни езици: HTML, CSS, PHP, Mysql.

Как работи Интернет и WWW; Синхронен и асинхронен обмен на данни; AJAX, JSON и Comet;
HTTP протокол и трансфер на данни, адресиране;
Сървъри. Client-Server архитектура, трислойна архитектура
Apache, PHP, MySql, Mercury, XAMPP инсталиране и конфигуриране.
Serverside технологиите срещу Clienside технологиите; Разпределени сървъри и load ballance.
Семантика на кода; XHTML заменя HTML;
CSS layout - отделяне на съдържанието от презентацията;
CSS Sprite; Изображения за Web;
Типография за Web;
Стандарти и стандартизиране в Интернет - W3C;
Клиентски технологии - JavaScript, VBScript, ECMAScript;
DOM- документен обектен модел;
Encoding - кодиращи таблици;
Тип и обхват на променливите в PHP. Езикови конструкции. Прехвърляне между типове данни.
Условни и безусловни оператори. Цикли.
Потребителски функции, обекти, методи и свойства.
Работа с форми и потребителски данни GET и POST
Работа с бисквитки (cookies). Записване и манипулация на данни при потребителя.
Сесии и запазване не състоянието.
Работа с локални файлове.
Работа с потребителски файлове. Качване и обработка на файлове през POST
Обработка на графични файлове с GD
EXIF данни. Обработка на графични файлове с Image Magick
Бази данни и сфери на приложение в Интернет. Релационни и бази данни;
SQL - Structured Query Language (основни принципи);
Mysql сървър за база данни. Типове данни в MySQL, обхват и свойства. Свързване и изпълнение на заявки.
DDL, DML, DSL части на SQL.Избиране, филтриране и манипулиране на данни.
XML, DTD, XSL и XSLT трансформиране;
Работа с xml. Simplexml библиотека.
Обработка на текстови данни. Регулярни изрази
RegExp - Regular Expressions - регулярни изрази;
Криптиране и хеширане;
Електронен подпис.
Дървовидни структури в релационните бази данни;
RSS feed (емисия) и агрегатор, Atom;
SOAP и web services
RIA и AJAX - асинхронен модел. Разлики в обектите и браузърите.
JavaScript събития, event driven model 

Повече за системата на обучение на Кабината